شاخه ها

خبرنامه

به مرکز اخذ گواهینامه ایزو خوش آمدید........................................................برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 09124187969 , 09122928218 و 22714032 تماس حاصل فرمایید ویا از طریق فرم ارتباط با ما پیام خود را ارسال نمایید

HSE

HSE

اين استاندارد براي همه سازمانهايي كه فلسفه كاري خود را بر اساس مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي و محيط زيست فعال ايجاد مي كنند و مي خواهند فعاليتهاي كاريشان را در اين زمينه مستند و قابل اندازه گيري كرده و فرآيندها را به طور مداوم بهبود بخشند كاربرد دارد.

جزییات بیشتر


در صورت در دسترس بودن به من اطلاع بده

آشنایی با سيستم ايمني، بهداشت و زيستمحيطی HSE

آشنایی با سيستم ايمني، بهداشت و زيستمحيطی HSE

اين استاندارد براي همه سازمانهايي كه فلسفه كاري خود را بر اساس مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي و محيط زيست فعال ايجاد مي كنند و مي خواهند فعاليتهاي كاريشان را در اين زمينه مستند و قابل اندازه گيري كرده و فرآيندها را به طور مداوم بهبود بخشند كاربرد دارد.

اين سيستم تلفيقي از الزامات مورد نياز در يك سيستم مديريت براي ساماندهي فعاليتهاي ايمني و بهداشت حرفه اي و زيست محيطي را بيان مي دارد و به همين دليل توسط بسياري از سازمانها به عنوان الگويي مناسب براي توسعه سيستم مديريت بكار گرفته مي شود، البته بايد مد نظر داشت كه الزامات اين مدل با تلفيق با قوانين و مقررات بخشي و فرابخشي و همچنين منطقه اي و كشوري تكميل مي گردد و مي تواند به صورت جزئي تر در چگونگي روشهاي كاري و دستورالعمل هاي وابسته كاملتر گردد به دلیل همين نكته اين مدل در شركتها و سازمانهاي مختلف به صورت هاي گوناگوني تبيين و تعريف شده است و بنا به ضرورت در بعضي از الزامات جزء تر شده است.

قابليت يكپارچه سازي اين سيستم با ديگر سيستمهاي مديريت مثل ISO 9001   كه در بر گيرنده توجهات كيفيتي و ISO14001   كه در بر دارنده توجهات زيست محيطي مي باشد و OHSAS 18001   كه در بر گيرنده توجهات ايمني و بهداشت صنعتي مي باشد كه به صورت بين المللي مقبوليت يافته اند،از نكات قابل توجه در اين سيستم مي باشد.

ساختار اين مدل در بر گيرنده الزاماتي در خصوص مسئوليت مديريت و تعهد وي نسبت به سيستم، اهداف استراتژيك و خط مشي سازماني ، ساختار سازماني و توجه به منابع و چگونگي مستند سازي سيستم ، ارزيابي و مديريت جنبه ها و ريسك ها، طرح ريزي، استقرار و پايش، مميزي و بررسي مجدد مي باشد.

براي چه سازمانهايي كاربرد دارد :

  • براي كليه سازمانها و موسسات اعم از صنعتي ، غير صنعتي ، توليدي، پيمانكاري، ساخت و ساز ،نصب و خدماتي

فوائد اجراء و استقرار استاندارد :

  • كاهش حوادث از طريق منظم نمودن فعاليتهاي ايمني و بهداشت حرفه اي و كاهش تبعات زيست محيطي منفي و افزايش اثرات مثبت آن در جامعه.
  • بهبود انگيزش و آگاهي كاركنان به علت درگير نمودن مديرت ارشد و مشاركت او درفرآيندهاي ايمني و بهداشت حرفه اي و همچنين زيست محيطي.
  • اطمينان از قانونمندي تمامي فعاليتهاي كاري به دليل پيروي از همه نيازمندي هاي قانوني ايمني ، بهداشتي و زيست محيطي كه شركت بايد آن را اجراء نمايد.
  • بهبود تصوير سازمان و توانايي رقابتي آن بكارگيري سيستم مديريت به عنوان چارچوبي كه در بر گيرند ه فعاليتها و توجهات ايمني و زيست محيطي بوده و با سيستمي مستند رعايت الزامات را تضمين مي نمايد.

 

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.