شاخه ها

خبرنامه

به مرکز اخذ گواهینامه ایزو خوش آمدید........................................................برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 09124187969 , 09122928218 و 22714032 تماس حاصل فرمایید ویا از طریق فرم ارتباط با ما پیام خود را ارسال نمایید

ایزو 17020

ایزو 17020

است.مأخذ استانداردبين المللي ISO/IEC 17020استاندارد اروپايي EN45004 مي باشد كه با توجه به تجربه سازمانهاي بازرسي كننده اروپايي و با در نظر گرفتن الزامات و توصيه هاي مدارك بين المللي و اروپايي همانند استانداردهاي سري سازمان ايزو  EN/ISO 9000) ISO 9000) تدوين شده است

جزییات بیشتر


در صورت در دسترس بودن به من اطلاع بده

 

ایزو 17020 - معيارهاي عمومي براي انواع مختلف سازمانهاي بازرسي کننده 

استانداردحاضر با هدف افزايش اطمينان به سازمانهاي بازرسي كننده  ايكه با اين استاندارد انطباق دارند تدوين شده است.مأخذ استانداردبين المللي ISO/IEC 17020استاندارد اروپايي EN45004 مي باشد كه با توجه به تجربه سازمانهاي بازرسي كننده اروپايي و با در نظر گرفتن الزامات و توصيه هاي مدارك بين المللي و اروپايي همانند استانداردهاي سري سازمان ايزو  EN/ISO 9000) ISO 9000) تدوين شده است.سازمانهاي بازرسي كننده اروپايي ها  از طرف مشتريان (كارفرمايان) خصوصي سازمانهاي مادر خود و يا مراجع ذيصلاح رسمي با هدف فراهم آوردن اطلاعات براي آنها در رابطه با انطباق با ضوابط استانداردها يا مشخصات انجام مي دهند.پارامترهاي بازرسي مي توانند شامل موارد كميت, كيفيت, ايمني, مناسب بودن براي استفاده و تداوم انطباق ايمني تجهيزات يا سيستمها در حين كار باشد.معيارهاي عمومي كه اين سازمانها ملزم به انطباق با آنها هستند تا خدمات آنها توسط مشتريان و مذاجع ذيصلاح نظارت كننده پذيرفته شود نياز به هماهنگي در قالب يك استاندارد بين المللي دارد.

.
لذا اين استاندارد وظايف سازمانهايي كه كار آنها مي تواند شامل بررسي مواد, محصول, تأسيسات ,تجهيزات, فرايندها و روش اجرايي كار يا خدمات شود و نيز تعيين انطباق آنها با الزامات و گزارش بعدي نتايج اين فعاليتها به مشتريان و در صورت نياز به مراجع ذيصلاح نظارت كننده را در بر مي گيرد.بازرسي يك محصول, تأسيسات يا تجهيزات مي تواند مربوط به همه مراحل در طول عمر اين اقلام از جمله مرحله طراحي باشد.يك چنين كاري معمولا نياز به كارگيري قضاوت تخصصي در رابطه با ارائه خدمات به ويژه هنگام ارزيابي انطباق دارد.الزامات مربوط به استقلال سازمانهاي بازرسي كننده براساس مقررات قانوني و نيازهاي بازار متفاوت مي باشد.همچنين استاندارد اروپايي EN45004به منظور به اجرا گذاشتن روشهاي اجرايي اروپايي انطباق مندرج در تصميم شوراي اروپا(EC) در ارتباط با مدولهاي مربوط به مراحل مختلف روشهاي اجرايي ارزيابي انطباق كه در رابطه با دستورالعملهاي هماهنگ سازي فني بكار مي رود تدوين شده است.

هدف از اين استاندارد مشخص كردن معيارهاي عمومي سازمان هاي بازرسي كننده بيطرف , قطع نظر از بخش مورد بازرسي , مي باشد . اين استاندارد همچنين معيارهاي استقلال را نيز مشخص مي نمايد .

اين استاندارد براي استفاده سازمانهاي بازرسي كننده و مراجع تاييد صلاحيت و نيز ساير سازمان هاي مرتبط با شناسايي صلاحيت سازمان هاي بازرسي كننده در نظر گرفته شده است.

اين مجموعه از معيارها ممكن است هنگام به كارگيري در بخشهاي خاص يا بازرسي در حين كار نياز به تفسير داشته باشد .

اين استاندارد آزمايشگاه هاي آزمون , سازمان هاي گواهي كننده يا اظهار انطباق توسط عرضه كنندگان را كه معيارهاي مربوط به آنها در ساير استانداردهاي اروپايي سري EN45000 ذكر شده است , در بر نمي گيرد.

 

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.