شاخه ها

خبرنامه

به مرکز اخذ گواهینامه ایزو خوش آمدید........................................................برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 09124187969 , 09122928218 و 22714032 تماس حاصل فرمایید ویا از طریق فرم ارتباط با ما پیام خود را ارسال نمایید

HPH

HPH

بيمارستان‌هاي ارتقاء‌دهنده سطح سلامت ( HPH ) مفهومي براي توسعه بيمارستان بر اساس منشور اتاوا - Ottawa charter - سازمان جهاني سلامت ( WHO ) است، آنچنان که سودهي مجدد خدمات سلامت يکي از پنج اقدام ضروري براي هر برنامه ارتقاء سلامت درنظر گرفته شده است.

جزییات بیشتر


در صورت در دسترس بودن به من اطلاع بده

HPH

مفهوم HPH ( Health Promoting Hospitals) بيمارستان‌هاي ارتقاء‌دهنده سطح سلامت

1 ) مقدمه

بيمارستان‌هاي ارتقاء‌دهنده سطح سلامت ( HPH ) مفهومي براي توسعه بيمارستان بر اساس منشور اتاوا - Ottawa charter - سازمان جهاني سلامت ( WHO ) است، آنچنان که سودهي مجدد خدمات سلامت يکي از پنج اقدام ضروري براي هر برنامه ارتقاء سلامت درنظر گرفته شده است. " سودهي مجدد خدمات سلامت " براي بيمارستان‌ها و مراکز درماني و بهزيستي معني پيدا مي‌کند، که شامل موارد زير است:

P     ترتيبات اتخاذ شده بيمارستان براي ارتقاء سلامت

P     فضاهاي کاري براي ارتقاء سلامت

P     تامين خدمات، تحصيلات، آموزش و تحقيق مرتبط با ارتقاء سلامت

P     بيمارستان بعنوان حامي، مدافع و " عامل تغيير " براي ارتقاء سلامت در جامعه و محيط کاري

P     تحقق يک بيمارستان سالم

بر اساس اين مفهوم، شبکه‌ايي از بيمارستان‌هاي ارتقاء‌دهنده سطح سلامت از دهه 80 ميلادي تاکنون توسعه يافته است، با اين وجود توسعه بيشتر اين شبکه بايد با لحاظ کردن تغييرات عمده زير باشد:

 • جنبش در حوزه کيفيت و به عنوان يک زير مجموعه اين جنبش؛
 • افزايش اهميت پزشکي مبتني بر شواهد ( Evidence Based Medica )

2 ) بيمارستان‌هاي توسعه سلامت: سودهي مجدد اهداف و خدمات بيمارستان

در راستاي منشور اتاوا در مورد ارتقاء سلامت، ارتقاء سلامت در HPH بايستي به عنوان يک فرايند براي همکاري در " قادر ساختن افراد به افزايش کنترل و بهبود سلامتشان " درک شود. براي تحقق اين امر، پژوهش‌ها و اقدامات در زمينه ارتقاء سلامت بايستي روي چند عملکرد بيمارستان‌ها بعنوان يک سيستم متمرکز شود:

1-2 ) بيمارستان بعنوان يک سازوکار اجتماعي با جنبه هاي ملموس

بيماران، پرسنل، ملاقات‌کنندگان و جمعيتي که در محيط بيمارستان هستند به طرق مختلف از ويژگي‌هاي ارتقاء سلامت يا بيماري‌زايي ساز و ‌کار بيمارستان اثر مي‌پذيرند، حدا قل جنبه‌هاي زير قابل تشخيص است:

 1. آثار زيست‌محيطي عملکرد بيمارستان ( بعنوان مثال، آثار دفع ضايعات و زباله‌هاي خطرناک بيمارستاني و مديريت مصرف منابع )
 2. معماري منطبق با ارتقاء سلامت بيمارستان؛ هم از لحاظ عملکردي و هم از لحاظ زيبايي مي‌تواند روي سلامت بيماران، پرسنل و ملاقات‌کنندگان اثر بگذارد.
 3. در بيمارستان‌هايي که سيگار کشيدن آزاد است؛ يک HPH بايد کوشش‌کند آلودگي‌هاي ناشي از دود سيگار را براي افراد غيرسيگاري کاهش دهد و به افرادي که مي‌خواهند سيگار را ترک کنند کمک کند، اتخاذ سياست "سيگار کشيدن ممنوع " براي دستيابي به هر دو هدف مفيد است.
 4. توسعه برنامه‌هايي براي ارتقاء سطح صلاحيت پرسنل به منظور ارتقاء سلامت ( بوسيله تحصيلات و آموزش )
 5. افزايش مشارکت پرسنل و بيماران با بهبود اطلاع‌رساني و ارتباطات

2-2 ) بيمارستان بعنوان يک مکان کاري

به منظور توسعه بيشتر سازوکار بيمارستان به سوي يک مکان کاري سالم، بيمارستان بايستي حداقل جنبه‌هاي زير را در ارتقاء سطح سلامت کارکنان در نظر بگيرد:

 1. از آنجا که کارکنان بيمارستان، نسبت به کارکنان ساير سازمان‌ها، در معرض خطرات بيشتري قرار مي‌گيرند، سلامت کارکنان بيمارستان بايد در اولويت فعاليت‌هاي بيمارستان قرار گيرد.
 2. سودهي مجدد فرايندهاي کاري با کاهش مخاطرات سلامتي و افزايش امکانات براي سلامتي پرسنل، شامل؛

 

 •  در نظر گرفتن سيستماتيک آثار خدمات تامين‌شده بر سلامت کارکنان در زمان طراحي فضاهاي کاري چه به لحاظ فيزيکي و چه از لحاظ روان شناختي،
 • حذف/کاهش مخاطرات غيرضروري سلامتي ( به طور مثال خطرات ناشي از متساعد شدن گاز بيهوشي و مخاطرات ناشي از لحاظ نکردن فاکتورهاي انساني در طراحي فضاهاي کاري)
 • در مواقع مقتضي، انجام اقدامات جبراني براي مشکلاتي که بروز کرده است.
 1. به منظور توانمند ساختن کارکنان، براي داشتن يک دوره کاري همراه با سلامتي بيشتر و کمک به ارتقاء سطح سلامتي بيماران ، بهبود سطح تحصيلات و آموزش کارکنان ضروري است.
 2. و بالاخره، براي ايجاد يک محيط کاري سالم و درخدمت ارتقاء سلامتي، يک HPH بايستي قوانين فعال و مشارکتي را براي کارکنانش توسعه دهد.

3-2 ) بيمارستان بعنوان تامين کننده خدمات سلامتي

بيمارستان بعنوان تامين‌کننده خدمات ( مرتبط با ) سلامتي، بايستي بصورت سيستماتيک مباني ارتقاء سلامت را در کليه فعاليت‌هاي آموزشي، تحصيلي و خدماتي که تامين مي‌کند ، نهادينه کند.

بدين منظور، بايستي روي اين مفهوم که بيماران در خدمات مرتبط به تشخيص و درمان و حفظ سلامتي خويش همکاري کنند، تمرکز شود، شامل:

 

 1. در مواقع مقتضي، بايستي خدمات جديد براي ارتقاء سلامت و پيشگيري از بيماري، در کنار خدمات جاري بيمارستان ايجاد و ارائه شود،همين‌طور بايستي خدمات جاري به سوي سطح سلامت بالاتر سودهي مجدد شود.
 2. توسعه يک HPH بايستي شامل تضمين و بهبود کيفيت خدمات پزشکي، پرستاري، رواني– اجتماعي، پذيرايي و کاهش مخاطرات باشد، همين‌طور بايد روي درمان و مراقبت از بيماران، نه تنها براي گذر از بحران، بلکه در جهت افزايش کيفيت زندگي و بهبود وضعيت کلي بهزيستي و رفاه آنها تمرکز شود ( به خصوص در مورد بيماراني که بيماري‌هاي مزمن دارند).
 3.  خدمات HPH بايستي در تطابق با قوانيني جامع ( همه‌جانبه و کل‌‌نگر ) ، هم‌راستا با درمان و مراقبت مداوم و يکپارچه ارائه شود، شامل:

 

 • يک تمرکز سيستماتيک بر جنبه‌هاي پيشگيري و توانبخشي در حين ارائه خدمات درمان و مراقبت از سلامتي
 • بهبود همکاري‌ها بين بيمارستان و ساير اعضاي زنجيره مراقبت و بهبود سلامت
 1. رعايت و پيروي از قوانين توانمندسازي، يک HPH بايد با استفاده از آموزش، مشاوره و ارتباطات اثربخش، امکانات بيشتري براي مشارکت بيماران و بستگان آنها براي پيشگيري موفقيت‌آميز از بيماري‌ها و مدارا و سازگاري با بيماري‌ها و ناتواني‌هاي مزمن فراهم کند.

4-2 ) آموزش، تحصيلات و تحقيقات

سودهي مجدد فعاليت‌هاي بيمارستان در زمينه آموزش، تحصيلات و تحقيقات مي‌تواند شامل موارد زير باشد:

 1. تمرکز سيستماتيک به موضوع ارتقاء سلامت در آموزش و تحصيلات متخصصين باليني، پرستاران و ساير پرسنل بيمارستان
 2. گنجاندن پرسش‌هاي مرتبط با توسعه سلامتي و شاخص‌هاي سلامتي در برنامه‌هاي تحقيقاتي بيمارستان

5-2 ) بيمارستان به عنوان يک مدافع و حامي و يک " عامل تغيير "

بيمارستان بايد به روش‌هاي زير، سلامتي را در محيط جامعه ارتقاء دهد ( در همکاري با ساير بازيگران اين عرصه به صورت " ائتلاف‌هاي سلامتي " ):

 1. مشارکت سيستماتيک در مورد تهيه، تجزيه و تحليل و ارائه گزارشات مرتبط با سلامتي
 2. سازماندهي برنامه‌هاي اجرايي ويژه، در همکاري با مدارس، موسسات، ساير مراکز تامين‌کننده خدمات سلامت و مديران و تصميم‌گيرندگان سياسي
 3. همکاري با زنجيره تامين غذا به لحاظ تغذيه ارتقاء‌دهنده سلامت و مشاوره در اين زمينه
 4. همکاري سيستماتيک با جوامع و ساير موسسات در ارائه خدمات طرح‌ريزي شده

6-2 ) ارتقا سلامت به عنوان استراتژي توسعه يک " بيمارستان سالم و ارتقاء دهنده سلامت"

مفهوم HPH بسيار گسترده است و کليه جنبه‌هاي فعاليت‌هاي يک بيمارستان را پوشش مي‌دهد، طبعاً تحقق آن نياز به ابزارهاي گسترده‌ايي دارد، اين ابزارها شامل موارد زير است، هر چند به آنها محدود نمي‌شود:

P     زير ساخت مناسب

P     نيروي انساني مناسب

P     سيستم مديريت مناسب

P     فرهنگ سازماني مناسب

P     تامين‌کنندگان مناسب

P     منابع و اطلاعات مناسب

P     سياست‌هاي حمايتي و پشتيباني دولت

P     همکاري و هم‌راستايي ساير سازمان‌هاي زنجيره حفظ و ارتقاء سلامت ( تحقق HPH در ساير بيمارستان‌ها و سازمان‌ها مرتبط)

تحقق يکپارچه و اثربخش موارد فوق در يک HPH با بکارگيري علوم و استانداردهاي مديريت، همراه با توانمندي‌هاي تخصصي بيمارستان و اطلاعات بروز و مناسب کار آساني است، هر چند نياز به تلاش و جديت دارد.

در همين راستا توسعه مدل‌ها و استانداردهاي مديريت طي ساليان اخير به کمک بيمارستان آمده است، اين مدل‌ها که هر کدام براي تحقق قسمتي از مفاهيم HPH مناسب مي‌باشند، وقتي به طور همزمان در بيمارستان تحقق يابند، قسمت‌هاي عمده مفهوم HPH را پوشش مي‌دهند، هر چند تحقق کامل آن نياز به بهبود مستمر کليه فرايندها و فعاليت‌هاي بيمارستان دارد و مستلزم صرف زمان بيشتر مي‌باشد.

اين مدل‌ها و استانداردها به شرح زير قابل بکارگيري‌ هستند:

 1. مدل سرآمدي سازمان بر اساس الگوي EFQM، اين مدل مبناي توسعه مفهوم مديريت استراتژيک بيمارستان، تعيين اهداف و استراتژي‌ها ، سياست‌ها و برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و کوتاه‌مدت بيمارستان، همراه با ايجاد و بکارگيري يک نظام پايش و ارزيابي عملکرد براي فرايندها و فعاليت‌ها بيمارستان و ميزان تحقق اهداف و نتايج برنامه‌ريزي شده در راستاي تحقق HPH است، اين مدل بستري براي اجرا و استقرار ساير استانداردها و الگوهاي زير است:
 2. استاندارد  ISO 9001 :2008- الزامات سيستم مديريت کيفيت – الگويي براي طرح‌ريزي و استقرار سيستم مديريت کيفيت بيمارستان به منظور طرح‌ريزي و تامين خدمات حفظ و ارتقاء سلامت با کيفيت مورد نظر در يک HPH
 3. استاندارد  ISO 14001 :2004 - الزامات سيستم مديريت زيست محيطي – الگويي براي طرح‌ريزي و استقرار سيستم مديريت زيست محيطي بيمارستان، به منظور کنترل عملکرد زيست محيطي بيمارستان و تحقق مفهوم HPH در اين حوزه.
 4. استاندارد OHSAS 18001:2007- الزامات سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي- الگويي براي طرح‌ريزي و استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي بيمارستان، به منظور کنترل عملکرد ايمني و بهداشت شغلي بيمارستان و تحقق مفهوم HPH در حوزه حفظ و ارتقاء سلامت پرسنل بيمارستان.

توجه: استقرار هم زمان استانداردهاي سه‌گانه فوق " سيستم مديريت يکپارچه " يا IMS  ناميده مي‌شود.

 1. استاندارد ISO 10015:1999– الگوي مديريت کيفيت در آموزش- الگويي براي طرح‌ريزي و استقرار سيستم مديريت آموزشي بيمارستان، به منظور تحقق مفهوم HPH در حوزه ارتقاء آموزش پرسنل و بيماران بيمارستان.
 2. شش سيگما – روشي براي بهبود سطح کيفيت خدمات از طريق بکارگيري اطلاعات و ارزيابي‌هاي آماري.

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.