شاخه ها

خبرنامه

به مرکز اخذ گواهینامه ایزو خوش آمدید........................................................برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 09124187969 , 09122928218 و 22714032 تماس حاصل فرمایید ویا از طریق فرم ارتباط با ما پیام خود را ارسال نمایید

HACCP گواهینامه

HACCP گواهینامه

امروزه به منظور کنترل صحيح مواد غذايى و پيشگيرى از بيمارى هاى ناشى از مصرفغذاى آلوده اجراى سيستم HACCP به معناى تجزيه و تحليل خطرات و نقاط کنترل بحرانىمطرح است. (نقاطى از زنجيره توليد که در آنها امکان مخاطره سلامت مصرف‏کننده وجوددارد را نقاط بحرانى نامند). HACCP در حقيقت ابزارى است براى بازرسى نظارت و کنترل بهداشتى مواد غذايى.)

جزییات بیشتر


در صورت در دسترس بودن به من اطلاع بده

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) / ISO 22000 certification
 

HACCP

HACCP 

امروزه به منظور کنترل صحيح مواد غذايى و پيشگيرى از بيمارى هاى ناشى از مصرفغذاى آلوده اجراى سيستم HACCP به معناى تجزيه و تحليل خطرات و نقاط کنترل بحرانىمطرح است. (نقاطى از زنجيره توليد که در آنها امکان مخاطره سلامت مصرف‏کننده وجوددارد را نقاط بحرانى نامند). HACCP در حقيقت ابزارى است براى بازرسى نظارت و کنترلبهداشتى مواد غذايى.)

در HACCP، ايمنى غذايى هميشه در اولويت قرار مى گيرد و مؤثرترين راه نيز براىايمنى مصرف مواد غذايى است.روش HACCP يکى از مهم‏ترين روش‏هاى نظارت بر کيفيت در صنايع غذايى است.

با اجراىصحيح اين روش، فرآورده‏هاى غذايى از مرحله خريد مواد اوليه تا توليد و توزيع نهايىو مصرف مستقيم مصرف‏کنندگان مورد نظارت و بازرسى قرار مى گيرند.با اجراى اين روش در مجتمع‏هاى توليدى مواد غذايى، سلامت و بهداشت جامعه انسانىاز طريق کاهش ميکرو ارگانيسم‏هاى بيمارى زا تأمين خواهد شد.

با اجراى اين روش مى توان تمام عوامل خطرزاى بيولوژيکى، شيميايى و فيزيکى را درتمام فرآيندهاى مختلف توليد که شامل تهيه مواد اوليه، توليد، بسته‏بندى، ذخيره‏سازىو توزيع محصول نهايى است شناسايى و حذف کرد يا آنها را به سطح قابل قبول رساند.

در اين روش، عمليات بازرسى و نظارت قبل از توليد نهايى و در طى فرآيندهاىگوناگون توليد انجام مى گيرد، به اين ترتيب خطر آلودگى مواد غذايى به کمترين ميزانخواهد رسيد.

 

 

 

در روش HACCP، امکان نفوذ عوامل خطرزا به محصول نهايى و در نتيجه مصرف‏کننده بهکمترين ميزان مى رسد و باعث افزايش سطح ايمنى و فرآورده‏هاى غذايى مى شود.

از ميان روشهاي كنترل بهداشتي فرآيند توليد ، ‌روش تجزيه و تحليل خطرو كنترل نقاط بحراني كه به سيستم HAZARD  ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT يا HACCP معروف است ، به عنوان يك سيستم كنترل ايمني از اهميت خاصي برخوردار ميباشد به طوري كه سازمان هاي بين المللي و اجرائي قوانين نظارت بر مواد غذائي به طور جدي نسبت به تداوم وپيشبرد اين روش در مزارع پرورشي حيوانات ودرپروسه تهيه غذاهاي مورد نياز انسان تاكيد دارند

 نظام HACCP كليه خطرات ونقاط بحراني را درطول زنجيره توليد ، عرضه و مصرف ونيز بيماريهاي ناشي از مصرف توليدات را بوسيله گروه HACCP كه از اطلاعات علمي ومديريتي كافي برخوردار هستند مورد بررسي قرار مي دهد وخطرات احتمالي را كه درطول مراحل توليد سلامت مواد غذائي را تهديد ميكند ، تعيين وبه طور دقيق اندازه گيري مي نمايد

مزایای پیاده سازی HACCP

اطمینان از سلامت محصولات و عدم آلودگی آنها

ایجادفرصت های تجاری بین المللی

ایجاد اطمینان در مشتریان و نهاد های قانونی مانند اداره نظارت بر مواد غذایی و اداره استاندارد

بهبود یک سیستم مدیریت در سازمان

جلوگیری از ایجاد ضایعات در تولید و تحویل محصول ناسالم به مشتری

ایجاد فرهنگ پیشگیری بجای اقدام اصلاحی

رفع محدودیت های ناشی از تکیه تنها به بازرسی و آزمایش

صرفه جویی در هزینه ها

قابلیت اجرا در تمام فرآیندهای تولیدی

 

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.