شاخه ها

خبرنامه

به مرکز اخذ گواهینامه ایزو خوش آمدید........................................................برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 09124187969 , 09122928218 و 22714032 تماس حاصل فرمایید ویا از طریق فرم ارتباط با ما پیام خود را ارسال نمایید

 

معرفی مدیر تضمین کیفیت

 

مدیر تضمین کیفیت کسی است که علاوه بر مهارت کارشناس تضمین کیفیت، بتواند از عهده برنامه ریزی ممیزی داخلی و تعیین آنها ، جمع بندی عملیات ممیزی، نظارت کلی بر مسایل مشتریان و پیمانکاران، برقراری ارتباطات برون سازمانی ، فراهم کردن زمینه های نمونه گیری و کنترل سوابق کیفیت و ایجاد هماهنگی های لازم بگیرندنمونه وظایف

1. توانایی جمع بندی نتایج ممیزها و داده های مربوطه و مستند سازی آنها
2. شناسایی اصول نظارت کلی بر اجرای خط مشی و راهبردهای کیفیت سیستم جاری
3. شناسایی بکارگیری شیوه های آماری در تجزیه و تحلیل نتایج داده ها
4. شناسایی اصول جمع بندی نتایج ممیزها و داده های مربوطه و مستند سازی آنها
5. توانایی برنامه ریزی ممیزهای داخلی کیفیت
6. آشنایی با روش های برنامه ریزی کاربردی

  • برنامه ریزی خطی
  • برنامه ریزی توالی
  • برنامه ریزی تعاملی


7. آشنایی با نیازهای واحد تضمین کیفیت
8. آشنایی با الویت و اهمیت فعالیت کیفی فرآیند ممیزی
9. شناسایی اصول تجزیه و تحلیل داده های واحدهای مختلف
10. شناسایی اصول برنامه ریزی ممیزهای داخلی کیفیت
11. توانایی تعیین ممیزان داخلی کیفیت، برنامه ریزی و پیگیری اجرای آموزش های مورد نیاز
12. شناسایی مهارت نیروی انسانی مورد نیاز ممیزی داخلی کیفیت
13. شناسایی مقررات و آیین نامه های تعیین ممیزان داخلی کیفیت
14. شناسایی اصول تعیین ممیزان داخلی کیفیت، برنامه ریزی و پیگیری اجرای آموزش های مورد نیاز
15. شناسایی اصول نظارت بر اجرای ممیزهای داخلی کیفیت سیستم جاری جهت تعیین کارایی نظام کیفیت
16. شناسایی اصول نظارت بر اجرای اقدامات اصلاحی ممیزی داخلی کیفیت
17. توانایی برنامه ریزی ممیزهای داخلی کیفیت
18. توانایی تعیین ممیزان داخلی کیفیت، برنامه ریزی و پیگیری اجرای آموزش های مورد نیاز
19. توانایی جمع بندی نتایج ممیزها و داده های مربوطه و مستند سازی آنها
20. توانایی نظارت کلی بر مسایل مشتریان، پیمانکاران، مواد و محصول فرآیند سیستم جاری
21. توانایی برقراری ارتباط با سیستم های برون سازمانی در خصوص مسایل نظام کیفیت
22. توانایی بکارگیری نرم افزارهای کامپیوتری
23. توانایی فراهم کردن زمینه های نمونه گیری و آزمون های فرآیندهای مختلف جهت فعالیتهای تضمین کیفیت
24. توانایی کنترل سوابق کیفیت
25. توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های شغلی
26. توانایی تهیه گزارش نهایی و ترسیم نمودار فعالیت های نظام کیفیت برای ارزیابی نظام کیفیت


ابزار و وسایل

1. فرایند کار
2. وسایل کمک آموزشی
3. دستورالعمل
4. استاندارد
5. آیین نامه


شرایط ارتقاء شغل

برای مدیر تضمین کیفیت هیچ چیزی مهم تر از مدیریت صحیح برای حصول قطعی کیفیت باشد به طور قطع و یقین مدیر تضمین کیفیت بسیاری از راهها را برای رسیدن به سمت مدیریت خود طی کرده است و اکنون برای حفظ و ارتقاء آن باید دقت، پشتکار و حواس جمعی را در حد اعلاء و مراعات نماید و در انجام اصول مدیریت و قوانین فنی از هیچگونه کوششی دریغ نکند


ویژگیها شخصیتی

توانایی ها و ویژگی های شخصیتی که برای این شغل در نظر گرفته شده است همانطور که از اسم آن پیداست ویژگی های یک مدیر را در بر دارد شما زمانی که مراحل ابتدایی کار را برای امر کیفیت اجناس تولیدی طی کردید و به سمت مدیریتی این شغل رسیدید به طور طبیعی از ویژگی های برنامه ریزی، قاطعیت و دقت قابل توجه برخوردار هستید
یک مدیر در مسئولیت و شغل تضمین کیفیت از قدرت تجزیه و تحلیل بالایی برخوردار است در جمع بندی نتایج ممیزها و داده های مربوطه و مستندسازی بسیار توانمند نشان می دهد و به طور اصولی کیفیت و استانداردها را به خوبی درک می کند
فرد شاغل به این کار باید از توانمندی های ذهنی بالا، برخوردار باشد و احاطه مستقیم بر فرایند تولید کالا را به خوبی داشته باشد