شاخه ها

خبرنامه

به مرکز اخذ گواهینامه ایزو خوش آمدید........................................................برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 09124187969 , 09122928218 و 22714032 تماس حاصل فرمایید ویا از طریق فرم ارتباط با ما پیام خود را ارسال نمایید

IMS

IMS

سازمان تحت تاثير نيازهاي در حال تغيير ، ويژگي محصولات و فرآيندهاي بكار گرفته شده ، قوانين و مقررات منطقه اي و بين المللي ، الزامات مشتري و همچنين نياز ذينفعان قرار دارند و براي دسترسي و حصول به نتايج مورد نظرشان نيازمند روشها و سيستمهايي هستند كه بتواند پاسخگوي تمامي نيازها ، افزايش دهنده كارآيي و اثر بخشي عمليات سازمان مي باشد.

جزییات بیشتر


در صورت در دسترس بودن به من اطلاع بده

IMS

IMS: سيستم مديريت يكپارچه(IntegratedManagemen System)

 IMS: سيستم مديريت يكپارچه(IntegratedManagemen System)

سازمان تحت تاثير نيازهاي در حال تغيير ، ويژگي محصولات و فرآيندهاي بكار گرفته شده ، قوانين و مقررات منطقه اي و بين المللي ، الزامات مشتري و همچنين نياز ذينفعان قرار دارند و براي دسترسي و حصول به نتايج مورد نظرشان نيازمند روشها و سيستمهايي هستند كه بتواند پاسخگوي تمامي نيازها ، افزايش دهنده كارآيي و اثر بخشي عمليات سازمان مي باشد. لذا لزوم استفاده از سيستمهاي مختلف مديريت كه جنبه هاي فراگيري از توقعات سازمان را بر آورده سازد با اهميت مي گردد.

در چنين سازمانهايي ايجاد هماهنگي بين استانداردهاي مختلف و هدايت و مديريت آنها با توجه به محدوديتهاي منابع و زمان ، كاري دشوار است.لذا وجود يك ديدگاه فراگيرو متمركز براي الويت بندي مواردي كه بايد در سازمان بهبود يابد و همسو سازي سيستمهاي مختلف مديريت اجتناب ناپذير است از اين رو استقرار يك سيستم مديريت يكپارچه با رويكردهاي مختلف نظير كيفيت ، محيط زيست ، ايمني و يا ساير موضوعات مورد علاقه سازمان راه حل مطلوبي خواهد بود.

براي سازمانهايي كه مي خواهند سرآمد باشند استقرار يك سيستم مديريت يكپارچه به عنوان نقطه آغازي در جهت ارتقاء رفتار و ساختار سازمان در جهت بكارگيريت اصول بنيادي مديريت كيفيت جامع خواهد بود .

براي چه سازمانهايي كاربرد دارد :

تمامي شركتها و سازمانها اعم از دولتي  ، خصوصي ، صنعتي و خدماتي.

فوائد اجرا و استقرار استاندارد :

1-       صرفه جويي در هزينه .

2-       كاهش مستندات .

3-       كاهش تعداد مميز براي سيستمهاي مختلف .

4-       افزايش ارتباط بين سيستمها .

5-       سهولت در اجراي سيستمها .

6-       همسو سازي سيستمهاي مختلف مديريتي .

7-       ارائه چارچوبي براي توسعه سازمان .

8-       اثر بخشي بر عمليت در حين فرآيند مديريت .

9-       همسو كردن فعاليتها براي تحقق اهداف استراتژيك .

10-     نتيجه مداري بر موارد مورد نظر ذينفعان سازمان .

11-    تمركز بر ارزش افزوده فرآيندها .

12-    تعيين  خواسته هاي مشتري / جامعه و ارتباط با اهداف و خط مشي .

13-    تمركز بر خواسته هاي محصولات .

14-    بررسي اثر بخشي به وسيله اندازه گيري ميزان رضايت مشتري /جامعه و كاركنان .

15-    اندازه گيري و توجه به فرآيندهاي كليدي مؤثر بر كيفيت/ايمني و زيست محيطي .

16-    بررسي توانايي هاي فرآيندها و صلا حيت و قابليت آنها در تامين اهداف .

17-    اولويت بندي و تمركز بر بهبود مستمر .

18-    ايجاد تسهيلات براي حركت به سوي EFQM  .

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.